Better safe than sorry.

Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe privacy regels in werking getreden. Bent u privacy proof?